Szanowni Państwo.
Ważne informacje:


Prosimy o rejestrację wszystkie osoby chcące wziąć udział w spotkaniu:
- lekarzy, pielęgniarki, przedstawicieli firm farmaceutycznych.
- Udział członków Sekcji Adeptów Urologii jest całkowicie bezpłatny.
- W razie dużej ilości zgłoszeń będzie istniała konieczność zakwaterowania Państwa w pokojach 2 osobowych

Prosimy o wypełnienie formularza w celu zgłoszenia chęci uczestnictwa
w spotkaniu X MDU, które odbędzie się 18-19 listopad 2022:


Imię:
*
Nazwisko:
*
E-mail:
*
NPWZ:
*
Typ rejestracji:
Udział w kolacji:
Uczestnicwo:
Proszę o fakturę :

DANE DO FAKTURY:
NIP:
*
Nazwa firmy:
*
Ulica, nr domu, nr lokalu:
*
Kod pocztowy, miasto:
*


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży „Impuls” Piotrowski, Jacyna Spółka Jawna z siedzibą przy Al. Solidarności 83/89, 00-144 Warszawa. Tel. +48 665 667 444, e-mail: malgorzata.podgorska@impulstravel.eu

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji udziału w konferencji „X Mazowieckie Dni Urologiczne” oraz do rezerwacji hotelowych (jeśli takowe będą zamawiane) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
a) Polskie Towarzystwo Urologiczne
b) Hotel Panorama w Mszczonowie
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku.
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie* 
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy - niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy.
8) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej